Lähde sakl.fi

"MMM:n elintarvikehuoneistoasetuksen 1367/2011 muutos 879/2016 tuli voimaan 31.10. Asetuksen 13 § 1 mom on muutettu. Vaatimus pyynti-/nostopäivän ilmoittamisesta kuluttajille on poistettu, koska komissio ja muutamat jäsenvaltiot vastustivat Suomen notifikaatiota. Kyseisen tiedon voi ilmoittaa vapaaehtoispohjalla."

Näinpä. Jatkossa en enää kerrokaan mummoille ja muille uteliaille milloin kalani on pyydetty. EU RULES!