Sanat ovat Väinö Salmen Olin punikki -kirjan viimeiseltä sivulta.

"Mutta poliittisesti ajatellen tuo tie on sittenkin ollut suoraviivainen. Olin taistellut marxilais-leniniläisen lipun alla riistosta ja sorrosta vapaan l u o k a t t o m a n sosialistisen yhteiskunnan puolesta. Ne kommunistit, jotka nousivat Suomessa sotien jälkeen pinnalle, taistelivat sitä vastoin stalinilaisen, valtiokapitalistisen ja imperialistisen, uuden virka-ylimystöllisen luokkayhteiskunnan puolesta. Se yhteiskunta oli jo vaatinut Suomen työväenluokalta sangen kalliin uhrin."

Tässä vain tällainen pieni selvennys ja tarkennus asioihin. Tuo "luokattoman" kirjoitusmuoto Salmen oma.